Souhlas se zpracováním osobních údajů

Respektujem Vaše právo na ochranu osobních údajů!

Společnost ARROW International CR, a.s. se sídlem Pražská 209/182, 500 04 Hradec Králové, IČ 601 123 87, bude v rámci výběrového řízení jediným správcem Vašich osobních dat a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem realizace výběrového řízení na dobu jeho trvání. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte tato příslušná práva:

1. na přístup k osobním údajům,
2. na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
3. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně,
4. na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,
5. na přenositelnost údajů,
6. vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a
7. obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce není oprávněn poskytnout Vaše osobní údaje třetím osobám či dalším zpracovatelům osobních údajů.

Po ukončení výběrového řízení je správce povinen veškeré osobní údaje skartovat. V případě, že bude správce údajů chtít zpracovávat Vaše osobní údaje i po skončení výběrového řízení je povinen si vyžádat od Vás souhlas s následným zpracováním osobních údajů.

Vyberte si pracovní pozici