Technik BOZP/EHS Advisor

...aneb pokud vás baví BOZP, životní prostředí a požární ochrana


Otevíráme možnost práce v oblasti BOZP, životního prostředí a požární ochrany v našem závodě s 25ti letou tradicí výroby jemné lékařské techniky. Pokud chcete být součástí moderní, prosperující firmy Arrow International CR, a. s., která je součástí nadnárodní skupiny Teleflex a mít práci, která Vám dává smysl, přidejte se. Rádi bychom do našeho týmu parťáka/-čku, který/-á bude mít aktivní přístup ke svěřenému úkolu, smysl pro odpovědnost, pečlivost a nebude se bát prezentovat před skupinou lidí. Dobré naplánování a organizace své práce bere jako samozřejmost. Je samostatný/-á, ale zároveň mu není cizí spolupráce s ostatními. Chce se dále rozvíjet a umí se vypořádávat se změnami. Výsledky Vaší práce podporují kvalitu života lidí, pacientů a dalšího celospolečenského prostředí kolem nás. Jsme učící se organizace a PRACUJEME PRO ŽIVOT.

Náplň práce:

 • Kontroluje výrobní zařízení, vybavení pracovišť a pracovní podmínky z hlediska BOZP, PO a EMS. 
 • Kontroluje specifické oblasti požární ochrany a vybavení pro zajištění bezpečnosti práce a poskytnutí první pomoci na pracovištích. •Připravuje zprávy o zjištěných nedostatcích a doporučení na jejich odstranění a prevenci. 
 • Navrhuje poskytování osobních ochranných pracovních prostředků pro jednotlivá pracoviště a kontroluje jejich používání; koordinuje užívání bezpečnostního značení v areálu společnosti. 
 •  Eviduje a vyšetřuje pracovní úrazy, vyhodnocuje jejich příčiny a dohlíží na implementaci a dodržování nápravných opatření. 
 • Zajišťuje školení BOZP pro zaměstnance a osoby vstupujících do provozu společnosti. 
 • Vypracovává analýzu rizik na pracovištích a na jejím základě zpracovává interní předpisy v oblasti BOZP a PO, předpisy pro poskytování OOPP, a další bezpečnostní předpisy. 
 • Posuzuje nové výrobní postupy, pracoviště a strojní vybavení
 • Identifikuje a hodnotí rizikové faktory a činitele na pracovištích, které mohou působit na zdravotní stav zaměstnanců; zajišťuje měření těchto faktorů; zpracovává agendu v oblasti kategorizace prací a požadavků na provádění lékařských prohlídek zaměstnanců. 
 • Zpracovává reporty pro orgány státní správy spadající do oblasti BOZP, PO a EMS. 
 •  Zpracovává zprávy/reporty o stavu BOZP, PO a EMS pro vedení společnosti. 
 • Koordinuje přípravy na kontroly v oblasti BOZP, PO a EMS ze strany orgánů státní správy, interní kontroly společnosti a kontroly pojišťoven; účastní se těchto kontrol jako odpovědný zástupce společnosti za svěřenou oblast. 
 • Vede komisi BOZP.

Požadujeme:

 • VŠ/SŠ vzdělání (technického nebo zdravotnického směru výhodou) a ideálně 3 roky praxe na stejné nebo obdobné pozici. 
 • Praxe z výrobní společnosti. 
 • Platný certifikát potvrzující, že jste Odborně způsobilá osoba (OZO) v BOZP. 
 • Angličtina na komunikativní úrovni, bez které se u nás neobejdete (písemná i mluvená forma). 
 • Schopnost aktivně naslouchat a nacházet nová inovativní řešení.

Co můžeme nabídnout?

 • Smysluplnou práci v oboru výroby lékařské techniky v dynamickém týmu. 
 • Přímou spolupráci s managementem a jednotlivými vedoucími. Možnost spolupráce s kolegy z ostatních závodů Teleflex napříč celým světem. 
 • Zázemí silné stabilní nadnárodní společnosti s každoročním růstem produkce. 
 • Prostor pro inovativní myšlenky a jejich realizaci. 
 • Silné zaměření na osobní rozvoj. 
 • Pravidelné akce pro zaměstnance.

Naše benefity

Týden dovolené navíc

Dotované závodní stravování

Svozové autobusy

Příspěvek na penzijní připojištění

Zaujali jsme Vás? Dejte nám vědět!